در حال نمایش یک نتیجه

دستگاه بسته بندی ترموفرمینگ

کلمه ترموفرمینگ از دو واژه ترمو و فرمینگ تشکیل شده که ترمو به معنی حرارت دهی و فرمینگ شکل دهی